Securitatea datelor

SC ETERNAL BEAUTY SRL (PROBEAUTYSHOP.RO) este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 28102.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, PROBEAUTYSHOP are obligatia de a administra in conditii de siguranta si doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizezi.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor privind situatia contului personal de pe PROBEAUTYSHOP.RO, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor depuse, evaluarea produselor si serviciilor oferite de catre PROBEAUTYSHOP.RO, pentru reclama, marketing si publicitate, statistica.

Astfel, PROBEAUTYSHOP.RO poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul lunar si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

PROBEAUTYSHOP.RO nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe PROBEAUTYSHOP.RO poate opta pentru stergerea acesteia din baza de date.

Datele cu caracter personal vor fi utilizate pentru a administra, a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

PROBEAUTYSHOP.RO nu va furniza datele tale cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat.

Informatiile cu caracter personal pot fi furnizate catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate catre SC ETERNAL BEAUTY SRL.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a te adresa justitiei. Ai dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale care te privesc si sa soliciti stergerea datelor cu exceptia situatiilor prevazute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne poti adresa o cerere scrisa, datata si semnata la adresa:  STR. IOSIF VULCAN NR. 13, SALONTA, JUD. BIHOR – SC ETERNAL BEAUTY SRL.

POLITICA DE SECURITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC ETERNAL BEAUTY SRL prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. PRINCIPII ALE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal fiind inregistrat cu nr. 28102;

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza, in numele unei companii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;

Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea nr. 677/2001 si alte date prevazute de acte normative;

Informarea: Persoana este informata de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator si parola fiind reglementat prin roluri si drepturi pe modulele ERP). Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata prin firewall precum si de solutii antivirus actualizat permanent.

2. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

  • dreptul de a obtine de la SC ETERNAL BEAUTY SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre SC ETERNAL BEAUTY SRL;
  • dreptul de a obtine de la SC ETERNAL BEAUTY SRL, la cerere si in mod gratuit rectificarea sau actualizarea in special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
  • dreptul de a obtine de la SC ETERNAL BEAUTY SRL, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001
  • dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
  • dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost incalcate.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC ETERNAL BEAUTY SRL certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

SC ETERNAL BEAUTY SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa:
Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Str. Olari, nr. 32, Sector 2, Bucuresti
Telefon: (021) 252.58.88 Fax: (021) 252.57.57
Web: http://www.dataprotection.ro/
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Recomanda prietenilor tai ProBeautyShop